เรียบง่าย  สวย หรู คุมโทน ด้วยหน้าบานสีขาวตัดด้วยท๊อปหินสีดำ 

   เรียบง่าย  สวย หรู คุมโทนด้วยหน้าบานสีขาวตัดด้วยท๊อปหินสีดำ

   Beautiful minimalistic design with great contrast from within the kitchen

หัวเตาหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับภาชนะหลากหลาย รวมไปถึงกำลังไฟที่ใช้แตกต่างกัน ทำให้การประกอบอาหารเป็นเรื่องสนุก

Creating the perfect stove for your cooking demand with our selection of stoves to satisfy your cooking need.

    หลุม Sink ขนาดสองหลุม ไว้เ่ตรียม ล้าง     การวัตุดิบ รวมถึงภาชนะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยความลึกที่เหมาะสม

    A two large deep sinks configured for food preparation and utensils

ตู้เก็บของ และชั้นวางของ เพื่อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบใช้งาน ภายในตู้ มีชั้นปรับระดับ  ที่ให้สะดวกในการเก็บภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ

Ease of organizations by variety of storage areas such as two story level cabinets to store different appliances.

ถาดรองวางภาชนะ เพื่อความสะดวกในการใช้ไมโครเวฟ โดยสามารถเลื่อนถาดออกมาเพื่อวางภาชนะ และเก็บเข้าไปเมื่อใช้เสร็จแล้ว ซึ่งช่วยให้ความสะดวกเป็นอย่างดี

This is a smart design, a retractable tray underneath the microwave. This prevents burns from heated dishes immediately out from the microwave.